Συμβουλές ζωής από τον Δρ Δαυίδ

Στο πλαίσιο της ομιλίας του Δρ Δαυίδ, έγινε παρουσίαση της πρωτοβουλίας Cyprus Seeds, η οποία στηρίζει την καινοτόμο έρευνα και την εμπορευματοποίησή της…