Ολοκληρώθηκε ο Δεύτερος χρηματοδοτικός κύκλος του Cyprus Seeds με τεράστια επιτεύγματα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Τρίτο κύκλο χρηματοδότησης θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2022.

Ολοκληρώθηκε ο Δεύτερος χρηματοδοτικός κύκλος του Cyprus Seeds με τεράστια επιτεύγματα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Τρίτο κύκλο χρηματοδότησης θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2022.

O Δεύτερος χρηματοδοτικός κύκλος του Cyprus Seeds ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ακαδημαϊκές ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ως απόρροια της πανδημίας COVID19 και της απουσία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για την υποστήριξη της εμπορευματοποίησης της ακαδημαϊκής έρευνας στην Κύπρο, πολλές από αυτές έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο. Μεταξύ άλλων:

  • Ο Καθηγητής, Δρ. Βασίλης Τάνος, co-founder του ‘DIMEC’, ενός από τα έργα που στήριξε το Cyprus Seeds για 2 χρόνια, θα προχωρήσει με την εμπορευματοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας «ElectroUteroGraph».
  • Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση εννέα πατεντών, με χρηματοδότηση του Cyprus Seeds, εκ των οποίων μία έχει γίνει awarded. Συγκεκριμένα, το έργο SOLEX, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αιτήθηκε για εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων της εφεύρεσης του στην Αμερική, με χρηματοδότηση από τo Cyprus Seeds, εξασφάλισε το Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας!
  • Η επιχειρηματική εκπαίδευση που έχει δοθεί στις ομάδες του Cyprus Seeds συνέβαλε στην επιτυχία δύο ομάδων για εξασφάλιση χορηγίας από το πρόγραμμα SEED του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα η ομάδα «DΙΜΕC» με κύριους ερευνητές τον Καθηγητή Ιούλιο Γεωργίου και Καθηγητή Βασίλη Τάνο, καθώς και ο κύριος ερευνητής της ομάδας «Ablasonic», Καθηγητής Χριστάκης Δαμιανο, συμμετέχουν στα δύο από τα επτά έργα που επιλέγηκαν για χρηματοδότηση της τάξης των €500,000.
  • Η ομάδα «Υieldshield», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, κέρδισε δύο βραβεία στον φετινό διαγωνισμό για  Start Ups, του MIT Enterprise Forum Greece.
  • Τέσσερις ομάδες του Cyprus Seeds έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ελληνικών επενδυτικών ταμείων.
  • Έντεκα νέοι ερευνητές έχουν εργοδοτηθεί από τις ακαδημαϊκές ομάδες που συμμετείχαν στον Δεύτερο κύκλο, με χρηματοδότηση του Cyprus Seeds.

Κατά τη διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης του Δεύτερου κύκλου (Ιανουάριος 2021 – Ιούνιος 2022), οι δέκα ομάδες του Cyprus Seeds, οι οποίες προέρχονται από την πλειονότητα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κέντρου Αριστείας CYEΝS, του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», του Ινστιτούτου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενικής Κύπρου έχουν λάβει χρηματοδοτική και μη-χρηματοδοτική στήριξη για να εμπορευματοποιήσουν τις καινοτόμες επιστημονικές λύσεις για διεθνή προβλήματα, σε τομείς συμπεριλαμβανομένων της υγείας, του περιβάλλοντος και των Τεχνών.

Στις ομάδες του Δεύτερου κύκλου έχει δοθεί χρηματοδότηση, πέραν των €250.000. Επιπρόσθετα, το Cyprus Seeds έχει καλύψει το κόστος για την καταχώρηση εννέα πατεντών. Δεκατέσσερις έμπειροι μέντορες από την Αμερική και την Ευρώπη, με εις βάθος γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η κάθε ομάδα και με εμπειρία στην εμπορευματοποίηση ερευνητικών καινοτομιών, συμμετείχαν pro-bono στο πρόγραμμα. Επίσης, το Cyprus Seeds διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια με έμπειρους εκπαιδευτές από την Αμερική στα θέματα α) Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, β) Έρευνα αγοράς και διερεύνηση των αναγκών του τελικού χρήστη γ) Παρουσιάσεις με θετικό αντίκτυπο, και δ) Pitching σε επενδυτές. Τέλος, σε όλες τις ομάδες δόθηκαν ευκαιρίες δικτύωσης με πιθανούς πελάτες και επενδυτές μέσω τριών εκδηλώσεων δικτύωσης που διοργάνωσε το Cyprus Seeds στη Λευκωσία, Αθήνα και Λονδίνο, καθώς και στην Τελική Εκδήλωσή προβολής των ομάδων του Δεύτερου χρηματοδοτικού κύκλου (Cyprus Seeds Innovation Showcase 2022), την 1η Ιουνίου.

Ο Δεύτερος χρηματοδοτικός κύκλος του Cyprus Seeds δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, χωρίς τη στήριξη των κύριων χορηγών και συγκεκριμένα του Ιδρύματος Λεβέντη, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Να σημειώσουμε ότι οι τρείς προαναφερθέντες οργανισμοί στηρίζουν το Cyprus Seeds από την αρχή της ίδρυσής του. Οι εταιρικοί δωρητές του Cyprus Seeds όπως η Εurobank Cyprus και ΕΥ Cyprus, συνεχίζουν να στηρίζουν το πρόγραμμα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Επίσης στο δίκτυο των δωρητών έχουν προστεθεί νέες εταιρείες όπως οι ExxonMobil Exploration and Production Cyprus, Henkel, και GENESIS Pharma καθώς και ιδιώτες. Τέλος, οργανισμοί όπως η Novartis Europe, η Πρεσβεία της Αμερικής στην Κύπρο, Cypriots in the City (UK), Circular Economy Alliance, και το Κέντρο Αριστείας CYENS έχουν στηρίξει το Cyprus Seeds με χορηγίες.

Τον Σεπτέμβριο, 2022, το Cyprus Seeds θα ανακοινώσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Τρίτο κύκλο του Προγράμματος. Όπως και με τις προηγούμενες προσκλήσεις, επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης είναι μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές, σε συνεργασία με καθηγητές και βοηθούς καθηγητές των δημοσίων και ιδιωτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου των οποίων η εμπορευματοποίηση της ακαδημαϊκής τους έρευνας θα συμβάλει στην επίλυση παγκοσμίων προκλήσεων. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτησή Κύπριοι καθηγητές και διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο.